Platformen

Plantion

Plantion is hét inkoopcentrum waar groenprofessionals dagelijks bloemen en planten kopen en inspiratie opdoen.

Plantion is een coöperatie waarvan ongeveer 306 overwegend Nederlandse kwekers van bloemen en planten lid zijn. De leden zijn de belangrijkste aandeelhouders van Plantion. Met hun producten, vakmanschap en betrokkenheid vormen zij de basis van het bedrijf.

De coöperatieve rechtsvorm van Plantion brengt een specifieke dynamiek met zich mee. Continuïteit en lange termijnvisie zijn belangrijker dan winstmaximalisatie op korte termijn. Dit veronderstelt een betrokken houding van de leden en oog voor het gezamenlijke belang. Transparantie staat hoog in het vaandel.

Het bedrijf Plantion betrekt de leden daarom zoveel mogelijk bij de bedrijfsvoering en organiseert bijeenkomsten om met elkaar over de gang van zaken en strategische keuzes van gedachten te wisselen. Hoe meer leden zich met elkaar verbonden voelen, hoe beter Plantion kan inspelen op ontwikkelingen binnen en buiten de sierteelt.

 

Meer informatie: plantion.nl

Heb je interesse in deze app?