Privacy beleid

Inleiding

Freshportal neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen klik hier.

Wie is Freshportal ?

Freshportal is de besloten vennootschap Freshportal Software BV, kantoorhoudende te (1424 PX) De Kwakel aan Bedrijvenweg 6a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53034686.

Freshportal is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Freshportal de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Freshportal jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Freshportal persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Freshportal voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Freshportal worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Beheer van bestellingen
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Afhandelen klachten
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
CRM
Gegevens:
Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Account aanbieden
Gegevens:
Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Chatfunctie
Gegevens:
Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde:
Beveiliging van gegevens
Gegevens:
Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens, Wachtwoord
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Freshportal heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Freshportal over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Freshportal . Je kunt verzoeken dat Freshportal je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Freshportal te verzoeken de verwerking
van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Freshportal of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Freshportal te verkrijgen. Freshportal zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Freshportal je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Freshportal
Een verzoek kan verstuurd worden via ons contact formulier klik hier. Freshportal zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Freshportal een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Freshportal je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen
    jou en Freshportal
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Freshportal verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Freshportal je gegevens gebruikt, neem contact met ons op klik hier. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Freshportal jouw gegevens verwerkt, neem contact met ons op klik hier. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.