Begrippenlijst

Florecom

Home > Begrippenlijst
ig-search

Wat is Florecom?

Florecom staat voor digitale samenwerking in de sierteelt. Florecom zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten en codes. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.